Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar
Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar

Birçok insan yöneticilik ve liderlik arasındaki farkları merak ediyor. Lider ve yönetici kelimeleri ve kavramları genellikle birlikte kullanılıyor. Ama gerçekten yöneticilik ve liderlik aynı şeyler mi? Yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar nelerdir?

Bu yazıda yöneticilik ve liderlik arasındaki farkları öğrenebileceksiniz.

Yöneticilik ve Liderlik Arasında Çok Ciddi Farklar Vardır. Bu Yazıda Yöneticilik ve Liderlik rasındaki Farkları Öğrenebileceksiniz!

Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar

  • Yöneticilik ve liderlik aslında birbirine çok benzer kavramlardır. Çoğu zaman da birbiri yerine de kullanılır. Ancak bu kullanım çoğunlukla yanlıştır. Yönetici: yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idarecidir. Lider kavramı ise “to lead” fiilinden türetilmiştir. “To Lead”  fiilinin anlamı önden giderek insanlara yol göstermektir.

Liderlik Eğitimi: https://www.workshopers.com/video/liderlik-egitimi

Workshopers’ın %100’e yakın memnuniyet oranına sahip Liderlik eğitimiyle çok daha iyi bir yönetici ya da lider olabilirsiniz. Üniversite onaylı sertifika seçeneğiyle!

  • Yönetici; elinde yönetme yetkisi olan kişiye denir. Yani biri ona yönetme yetkisi vermiştir. Liderlik ise bir yönetme yetkisine gerek duymaz. Örneğin, bir genel müdür yöneticidir. Patronlar tarafından genel müdüre yönetme yetkisi verilmiştir. Ama şirkette en alt pozisyonda çalışan bir kişi farklı konularda liderlik sergileyebilir. Örneğin bir çalışan çevre kirliliği konusunda şirkette yetkisi olmasa bile liderlik edebilir. Şirkette bir geri dönüşüm kutusu olmamasına rağmen bu konuda belirli çalışmalar yapabilir ve insanlara ilham olabilir.
  • Yöneticiler hem şirket hem de çalışanlar için kazan-kazan kurguları yaratmak zorundadır. Yönetici patronun verdiği yetkililer dâhilinde ancak yöneticilik yapabilir. Liderlik ise bağımsızlık gerektirir. Liderler gerektiğinde patronlara da karşı çıkabilirler.
  • Yönetici olayları daha kısa vadede değerlendirir. Lider ise vizyonerdir. Liderin bir vizyonu ve amacı vardır. Lider daha uzun vadeli düşünür. Yönetici ise kısa vadede yetkilileri dâhilinde sonuçlar almaya çalışır. Yönetme yetkisini veren grupla karşı karşıya gelmek istemez.
  • Liderler daha bilgili ve yenilikçidir. Yöneticiler ise var olan düzeni korumaya eğilimlidir. Bir kopyadır. Sistemi kopyalar ve mevcut durumu korur.
  • Liderler yöneticilere göre daha korkusuzdur. Daha cesur ve önemli kararlar alabilir. Bunun neticesinde çıkabilecek sorunların sorumluluğunu alır. Yöneticiler ise insiyatif almak istemez. Statükocudur. 

Liderlik Eğitimi: https://www.workshopers.com/video/liderlik-egitimi

Workshopers’ın %100’e yakın memnuniyet oranına sahip Liderlik eğitimiyle çok daha iyi bir yönetici ya da lider olabilirsiniz. Üniversite onaylı sertifika seçeneğiyle!

Lider İle Yönetici Arasındaki Farklar

Lider ve yönetici arasındaki en belirgin fark, liderlerin insanları motive etme ve onları takip etme yeteneğine sahip olmalarıdır. Yöneticiler ise genellikle bir kurum içinde belirli bir süreç için sorumlulukları ve görevleri olan kişilerdir. Liderler, insanları etkileme ve onların işlerini daha iyi yapmalarını sağlama yeteneğine sahip olurken, yöneticiler daha çok bir kurumun işleyişini düzenleyen ve koordine eden kişilerdir. Özetle, liderler insanların davranışlarını değiştirmeyi amaçlar, yöneticiler ise bir kurumun işleyişini düzenlemeyi amaçlar.

Liderlik Eğitimi: https://www.workshopers.com/video/liderlik-egitimi

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar

Yönetici ve lider arasında birçok fark vardır. Ancak en önemli fark yöneticiler, bir organizasyonun işleyişini düzenlemek ve yönetmekle sorumlu olan kişilerdir. Ayrıca yönetici olmak bir şirketin stratejisini belirlemek, çalışanları yönetmek ve denetlemek, kaynakları yönetmek ve organizasyonun hedeflerine ulaşması için çalışmak gibi görevleri içerir.

Liderler ise, bir grubun ya da bir organizasyonun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan, insanları yönlendiren ve motive eden kişilerdir. Liderler, çalışanlarının ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlar ve onların potansiyellerine uygun bir şekilde onlara yardımcı olur. Liderler, çalışanlarına öncülük ederek, hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı olurlar.

Yönetici ve lider arasındaki farkların başka örnekleri de vardır ama en önemli fark, yöneticilerin organizasyonun işleyişini düzenlemeye odaklandıkları iken, liderlerin insanları yönlendirmeye odaklandıklarıdır. Bu iki rol arasında bir çakışma olabilir, ancak aynı zamanda bu iki rol birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışarak, bir organizasyonun başarısını artırabilir.

Liderlik Eğitimi: https://www.workshopers.com/video/liderlik-egitimi

 

İlginizi Çekebilecek Eğitimler